Suplementación de Cinc en enfermos de Ataxias tipo SCA-2